Panas!..

PERMOHONAN JAWATAN PEMBANTU AM RENDAH GRED N1 DI SPA

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


Pemohon-pemohon adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi  mengisi kekosongan jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia seperti berikut:
1. (a) Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1

 (b) Jabatan : Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

(c) Kumpulan Perkhidmatan : Kumpulan Sokongan

(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran dan Sokongan

2. Gred/Jadual Gaji : Gred N1

Jadual Gaji Minimum-Maksimum

3. (a) Elaun-elaun : i) Imbuhan Tetap Khidmat Awam – RM95.00
ii) Imbuhan Tetap Perumahan – RM180.00
iii) Bantuan Sara Hidup – RM300.00

(b) Kemudahan :

i) Cuti Rehat;
ii) Faedah Rawatan Perubatan;
iii) Pinjaman Perumahan;
iv) Pinjaman Komputer;
v) Pinjaman Kenderaan; dan
vi) Faedah Persaraan.

4. Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a) warganegara Malaysia;
b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
c) berkelulusan sekurang-kurangnya di peringkat Sijil Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan boleh membaca dan bertutur dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

5. Taraf Jawatan : Tetap

Gred/Jadual Gaji : Gred N1

Jadual Gaji Minimum-Maksimum

Gred N1

Gaji Minimum/Maksimum

P1 733.54                         1782.67
P2 781.53                         1869.34 80
P3 831.36                          1957.86

6. Pengesahan Dalam : Pembantu Am Pejabat Gred N1 layak untuk disahkan

Perkhidmatan dalam perkhidmatan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:
i) memenuhi tempoh percubaan satu (1) hingga tiga (3) tahun;
ii) hadir dengan jayanya Kursus Induksi; dan
iii) diperakukan oleh Ketua Jabatan.

7. Penaklukan di bawah : Pegawai yang memasuki perkhidmatan Pembantu syarat-syarat skim perkhidmatan Am Pejabat adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

8. Cara Memohon : Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi Borang Online SPA8i dengan melayari laman web
www.spa.gov.my

9. Tarikh Tutup Permohonan : 11 Mei 2012

Catatan Am
(a) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk sesi temu duga ; dan
(b) Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh iklan jawatan ditutup dianggap tidak berjaya.

sumber : Laman web SPA

Incoming search terms:

One comment

  1. saya Harman Adan lepasan STPM.Mau mengisi jika ada kekosongan dalam jawatan pembantu am gred N1 dalam suruhanjaya perkhidmatan awam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top