Panas!..

Search Results for: buku amanah saham wawasan 2020

ASNB UMUM DIVIDEN 6.6 SEN SEUNIT BAGI ASW 2020 TAHUN 2012

Amanah Saham Nasional Bhd (ASNB), anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Bhd (PNB) pada Isnin mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak 6.6 sen seunit bagi dana Amanah Saham Wawasan 2020 dalam tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Ini akan melibatkan pembayaran berjumlah RM981.89 million, peningkatan sembilan peratus daripada jumlah RM900.72 juta pada tahun lepas. Pengerusi PNB, Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid berkata ... Read More »

Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) umumkan agihan 6.50 seunit

Permodalan Nasional Bhd. (PNB) mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak 6.50 sen seunit bagi Amanah Saham Wawasan 2020 (ASW2020) bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2011. Agihan itu menyaksikan peningkatan sebanyak 0.15 sen seunit berbanding tahun lalu. Pengerusi PNB, Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid berkata, kadar pengagihan itu membabitkan pembayaran berjumlah RM909.05 juta, kenaikan sebanyak 17.72 peratus berbanding jumlah pembayaran pada tahun ... Read More »

Teks Ucapan Bajet 2015

Oleh YAB DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN HAJI ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI DAN MENTERI KEWANGAN KETIKA MEMBENTANG RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN (2015) 01 DEWAN RAKYAT PADA JUMAAT, 10 OKTOBER 2014 “BAJET 2015: EKONOMI KEPERLUAN RAKYAT” Tuan Yang Dipertua, Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bertajuk “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2015 dan ... Read More »

Teks Ucapan Bajet 2014|Teks Ucapan PM Sempena Belanjawan 2014

Tuan Yang di-Pertua, Saya mulakan lafaz ucapan Bajet 2014 dengan mengungkap kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Dipetik dengan penuh iktibar sepotong firman Allah Subhanahu Wa Taala dari Surah Al-Qasas, ayat ke-77, mafhumnya: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada keperluan di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah ... Read More »

Scroll To Top